Novell Netware6: nieuw bloed voor de NOS-dinosauriër?

Het leek er jaren op dat Novell de boot miste. Haar NOS-producten werden alom geroemd, maar waren niet trendy. Maar met NetWare 6 is de kans groot dat Novell de Internet-trein haalt, en een plaatsje in de stuurcabine verovert.

Network Operating Systems naar achtergrond verdrongen
Het is stil rond de Network Operating Systems - de besturingssystemen die ervoor zorgen dat alle componenten van een netwerk geïntegreerd worden, en die het mogelijk maken dat  verschillende gebruiker tegelijkertijd dezelfde bronnen kunnen delen, ongeacht waar zij zich bevinden. 

Netwerk besturingssystemen  zijn een beetje de dinosauriërs van het IT-tijdperk. Al meer dan 30 jaar bestaan er NOS, en het eerste was goede oude mastodont Unix. Windows ondersteunde in zijn beginjaren geen netwerken, en zo werd Novell Netware het eerste populaire NOS voor de pc. Vanaf Windows 95 en Windows for Workgroups zijn alle versies van het Microsoft besturingssysteem NOS-producten. Heden ten dage kunnen bijna alle besturingssystemen voor de gebruiker beschouwd worden als  NOS, omwille van de enorme populariteit van het Internet, en de daaruit voortvloeiende behoefte om minimaal het Internet Protocol (IP) te ondersteunen.

Het begrip NOS vervaagde hierdoor. Enerzijds viel de behoefte weg aan NOS voor kleine netwerken. Anderzijds werden de eisen die aan het NOS gesteld werden steeds meer gespecialiseerd. Een NOS moest  nauwer inspelen op de behoeften van de nieuwe intelligente bedrijven van de toekomst. IT-beheerders worden geconfronteerd met een nog groter aanbod dan tevoren. Hun beslissing wordt niet enkel beïnvloed door de vraag welk NOS het beste is voor de organisatie, maar ook het best is voor het specifieke bedrijfsproces van de organisatie. Die diversificatie stelt de beheerder in staat om de juiste tools te kiezen voor de juiste taak. Hij kan simpele jobs zoals file- en printdiensten delegeren aan de goedkoopste oplossingen, zodat er meer geld uitgetrokken kan worden voor top-programma's voor het opslaan van gegevens en de elektronische handel. 

Taak van het NOS
Alle pure NOS hebben een gemeenschappelijk doel, maar zij verschillen in mogelijkheden, hebben hun sterke en zwakke punten. Het voornaamste doel van het NOS is het netwerk vlot te laten draaien. Daarvoor beheert het NOS kernfuncties zoals file- en print serving, netwerk communicaties, beveiliging, authenticatie, en beheer van de directory’s. Toegang tot bestanden, het delen van bestanden (inbegrepen het afsluiten van bestanden en records), het beheer van het geheugen van de server, de beveiliging van de gegevens, het opstellen van taken in een wachtrij om verwerkt te worden, het coördineren van toegang tot de printer, het behoort allemaal tot de taak van het NOS. Een NOS bevat ook een onderdeel voor het beheer van de clients, zoals de configuratie en administratie van individuele desktops, servers, werkgroepen. Het merendeel van de huidige NOS ondersteunt tegenwoordig ook internetdiensten zoals DNS (domain naming system), DHCP (dynamic host configuration protocol) en web- en e-mail serverbeheer.

Speciale behoeften dwingen tot diversificatie
Tot de meest gebruikte netwerk besturingssystemen behoren NetWare, Windows, Linux, en Unix-varianten zoals Sun's Solaris,  IBM's AIX, HP-UX.  NetWare en Windows beheersen de markt, om verschillende redenen. Novell NetWare bevat een goed stel tools, en heeft door de jaren heen de reputatie opgebouwd erg betrouwbaar te zijn. Het kan een hele reeks platforms beheren, in gemengde netwerkomgevingen. Microsoft echter heeft de laatste jaren het grootste deel van het laken naar zich toe getrokken, vooral bij bedrijven die ervoor gekozen hebben om te werken binnen een gestandaardiseerde Windows-omgeving. 

Novell laat van zich horen
Novell heeft in september enkele bèta’s vrijgegeven van versie 6 van haar NetWare product, en dat belooft de wederopstanding van het NOS in zich te houden. Novell hield zich daarbij aan het motto "Never change a winning horse". En wat is er verkeerd aan een product dat zich blijft concentreren op haar sterke punten, zelfs wanneer die sterke punten niet erg in de mode zijn? Novell is voor velen "slechts" een file en print server. Dus is NetWare 6 de ultieme file en print server geworden. Elke client, waar hij zich ook op het Internet bevindt, kan bestanden afdrukken en gebruik maken van de opslagdiensten die op de NetWare server staan, zonder ook maar één byte op zijn systeem te moeten laden van Client32, de fabriekseigen software van Novell. 

iPrint - We all print, everywhere!
Nieuw in NetWare 6 is het iPrint-onderdeel dat versmolten wordt met het object-oriented Novell Distributed Print Services, en ondersteuning voor het Internet Printing Protocol. Dit maakt het afdrukken van bestanden tot kinderwerk. Grafische tools helpen de beheerder om een plattegrond te tekenen met daarop printer-icoontjes: laser, kleur, inkjet en dot matrix printers, maar ook icoontjes voor fotokopiemachines. Na het importeren of tekenen van de plattegrond kan de beheerder icoontjes op de kaart neerplanten. De configuratie-instellingen worden bepaald zonder dat de gebruiker de details ervan moet weten. Wanneer de gebruiker op een printer icoontje klikt, zal de iPrint plug-in voor de browser bepalen of de pc de juiste driver heeft voor die printer. Indien niet, zal de driver op de achtergrond gedownload worden. Hij  verschijnt in de printerlijst binnen Windows. Vooral medewerkers van helpdesks zullen dit onderdeel op gejuich onthalen, want printerproblemen behoren tot de meest voorkomende problemen. 

iFolder synchroniseert bestanden
Nog nieuw in NetWare 6 is iFolder, een synchronisatietool. IFolder, aangedreven door de bijgeleverde Apache Web server V.1.3, werkt op de achtergrond en houdt van de documenten in de My Documents folder van elk systeem een identiek set bij op de server. Wanneer iFolder geïnstalleerd wordt op een Windows client, zal er in de "My Documents" folder een  iFolder-map aangemaakt worden. De bestanden die in deze map geplaatst worden zullen gesynchroniseerd worden met de iFolder server en met alle andere werkstations waar de iFolder geïnstalleerd is. Wanneer een document gewijzigd wordt, zullen enkel de wijzigingen doorgestuurd worden en niet het hele document. IFolder maakt zo efficiënt gebruik van de bandbreedte. De synchronisatie van de bestanden wordt gecoördineerd door directory services authenticatie, en gebeurt onzichtbaar op de achtergrond, op geregelde tijdstippen. 
Met een plug-in voor de browser kan de gebruiker zijn bestanden controleren van op eender welke computer, waar ook op het Internet. Er is een encryptie-optie, waarmee alle bestanden afgesloten kunnen worden wanneer zij in transit zijn, of op onbetrouwbare servers staan zoals bijvoorbeeld bij een Internet Service Provider. 

Native Access Pack spreekt alle talen
Met de Native File Access Packs wordt de NetWare 6 server een opslagmedium voor alle andere besturingssystemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de toegangsmethode tot de bestanden die eigen is aan het besturingssysteem, zij het Windows 9X/NT/2000, Macintosh, Unix en Linux. Elk van die besturingssystemen kan gebruik maken van de NetWare gebaseerde opslag, via de eigen standaard software. Windows clients kunnen het CIFS protocol (Common Internet File System) gebruiken om in te loggen en toegang te krijgen tot de bestanden, Apple-gebruikers kunnen AppleshareIP gebruiken, en Unix clients kunnen NFS gebruiken. Er is geen NetWare clientsoftware noodzakelijk. 

Opslagruimte in overvloed
Volgens Novell verdubbelt de behoefte aan opslagruimte elke 6 tot 9 maanden. De Novell Storage Services (NSS) versie 3.0 breidt de capaciteiten van de NetWare server uit tot in het terabyte-bereik. Volgens eigen zeggen zou NSS tot 8 terabyte gegevens kunnen bevatten, in maximaal 8 biljoen bestanden, en kan tegelijkertijd 1 miljoen bestanden openhouden. Opslagruimte kon naar behoeven uitgebreid worden zonder een schijf te moeten herformatteren. De combinatie van NSS met de twee-node clustering van NetWare betekent dat storage area networks (SAN) financieel en technisch binnen het bereik komen te liggen van kleine en middelgrote bedrijven. Het beheer van opslag pools, logische volumes en schijfpartities is niet echt een sinecure; de beheerstools zitten verpakt in een browser: de NetWare Remote Manager. 

NetWare Web Access in handige portaalvorm
Met al dat moois heeft het niet veel zin dat er een NetWare omgeving bestaat die onder de Internet-koepel zit, zonder brug tussen beiden. Waar moet de gebruiker toegang krijgen tot het Internet? Om dat op te lossen heeft Novell de grote sprong gewaagd in het Portaal-landschap. Het is geen originele oplossing - vele andere bedrijven hebben hetzelfde al gedaan. Maar voor het NetWare product zorgt de NetWare Web Access voor de broodnodige interface, een erg welkome toevoeging.
Gebruikers kunnen het Internet omvormen tot verbindingslaag; de interface wordt een set bedrijfstoepassingen en diensten - zelfs de rompslomp van het beheer wordt er simpeler op.
In de grond is het allemaal standaard spul. De gebruiker logt in, het systeem pikt zijn profiel op bij de Novell eDirectory, en schotelt hem een site voor met diensten en onderdelen die vastliggen in zijn profiel. Maar Web Access kan veel meer bevatten: van intranet profielen tot bedrijfsdiensten zoals printen, file server, de eigen gespecialiseerde toepassingen van de gebruiker, zijn adresboekje enz.  NetWare kan ook werken met Microsoft Exchange en andere POP3 e-mail.

Gadgets maken het leven tot een feest
Bij WebAccess hoort er nog een  handigheidje, de "Gadgets". Daarmee kunnen bijvoorbeeld andere bedrijfstoepassingen zoals Office toegevoegd worden aan de WebAccess. De Gadgets zijn heel soepel en men kan zijn eigen Gadgets schrijven, zoals bijvoorbeeld een toepassing om paswoorden te veranderen. 
De Gadgets zijn echt slimme interfaces. Zij zullen het toestel herkennen waarop je werkt. Zo zal je altijd een pagina te zien krijgen die aangepast is aan jouw toestel, zij het WAP, Notebook of Pocket PC. 

Overal en altijd
De wereld die NetWare zo voorspiegelt is allemaal wel heel mooi, maar wat doe je als je op de luchthaven zit met je Netware Web Access producten, en je wil documenten afdrukken? Het heeft niet veel zin dat de documenten uit de printer in je kantoor rollen - liever uit een printer op de luchthaven. Als die er staat, en er op de luchthaven een NetWare netwerk aanwezig is, dan kan je de documenten daar ter plaatse afdrukken. Je kan zo hele lijsten opbouwen van printers over de hele wereld, en, wanneer je de driver niet op je systeem hebt staan, zal NetWare die vinden en naar jouw systeem sturen.

Beheerders worden verwend
Ook voor netwerkbeheerders is de portaal-interface van Web Access een heel pluspunt. Aan hun portaalsite kunnen zij alle mogelijke management tools toevoegen die ze eventueel nodig zouden kunnen hebben voor beheer van op afstand. Het concept van de portaalsite is niet revolutionair, maar het rondt NetWare af. Het verpakt het geheel in een interface die bereikbaar is vanop gelijk welke plaats buiten of binnen de Internet-koepel.
 

Open systeem
Hét grote pluspunt van NetWare is dat het een open netwerkstructuur heeft, die met elke "fat" of "thin" clienttoestel zal kunnen communiceren, met gebruikmaking van standaard protocols. Twintig jaar geleden ontwikkelden de computer- en netwerkbedrijven hun eigen machines, protocols, bestandsformaten en besturingssystemen. Sindsdien zijn er meer en meer standaards gekomen, wat de communicatie tussen de systemen onderling bevorderde.
Novell gaat er prat op die standaards zo puur mogelijk te respecteren: TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), XML (Extensible Markup Language), SQL (Standard Query Language), ODBC (Open DataBase Connectivity), JDBC (Java DataBase Connectivity), JavaBeans*, JNDI (Java Naming and Directory Interface), SSL (Secure Sockets Layer), HTTP (HyperText Transfer Protocol), DNS (Domain Name System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), J2EE (Java 2 Enterprise Edition).

Deel van One Net strategie
NetWare behoort tot een groter geheel: One Net. Net als Microsoft met .NET en Sun Microsystems met Sun ONE is One Net een strategie om geïntegreerde bedrijfsfuncties te creëren met gebruikmaking van internet-technologieën. Volgens het magazine IT-Director is er echter een belangrijk verschil. Novell heeft een duidelijk idee van hoe het werken zal; het is gemakkelijk te verstaan, en Novell ontwikkelt producten die zullen passen in One Net. De andere twee slagen er, nog volgens IT-Director, niet in om hun visie over te brengen, en hun strategie in de vorm van een product te gieten.

Kans tot slagen?
Over de jaren werd de waarde of kwaliteit van Novell's technologie nooit betwist. In het algemeen is men best tevreden met de oplossingen die Novell brengt. Maar Novell miste op een of andere manier enkele belangrijke trends, had geen echt goede marketing, en verloor veel van haar identiteit. Al te veel wordt Novell nog steeds als het Netware-bedrijf beschouwd - een fabriekseigen netwerkbesturingssysteem dat door niemand nog beschouwd werd als een belangrijke speler. Novell heeft in de afgelopen jaren die mantel proberen af te schudden, maar slaagde er enkel in die te vervangen door de mantel van een Directory-bedrijf. Dat is te technisch voor velen. Maar One Net, dat is een boodschap die iedereen zal verstaan en de bedrijven opnieuw Novell's deur zullen laten platlopen.

Het voornaamste bestanddeel van One Net, NetWare, zal Novell bovendien bevrijden van het "fabriekseigen" etiket waarmee het rondliep. NetWare is een open infrastructuur. De mogelijkheden voor bedrijven zijn erg uitgebreid. Dienstverlenende sectoren kunnen NetWare in hun bedrijf inschakelen en het publiek zo toegang geven tot hun informatie en bronnen. Bedrijven met veel plaatselijke afdelingen kunnen belangrijke besparingen doen op de kosten van hun infrastructuur. Volgens IT-Director zal Novell een winnaar zijn - als het zijn boodschap de wereld kan insturen. Dan zal de naam Novell terug dezelfde bijklank krijgen op de markt die hij had in de goede oude tijd…
 
 

Nieuw in NetWare 6
- iPrint, ondersteuning voor IPP printing protocol
- iFolder, een programma voor  de synchronisatie van bestanden
- NFAP (Native File Access Pack) geeft Windows, Mac en NFS clients toegang tot het Netware bestandssysteem met gebruikmaking van de eigen protocollen
- Twee-node clustering licentie
- NSS (Novell Storage Services)
- eDirectory
- Multiprocessor uitbreidingen
- NetWare Web Access, een miniversie van de NetWare Portal diensten; geeft simpele toegang tot iFolder, iPrint, adresboek en e-mail
- Apache en Netscape webservers
- Tomcat Java servlet engine

 

http://nw6launch.novell.com/nw6launch

Network & Telecom september 2001
 

naar startpagina
 volledige lijst artikels
 andere tech artikels
 disclaimer